arbetsmiljö egenanställd

Arbetsmiljö – Arbeta tryggt som egenanställd

När du tar på dig uppdrag och väljer att jobba som egenanställd är det viktigt att du förstår vad som gäller för din arbetsmiljö. Som egenanställd kan det vara så att du arbetar hemifrån eller i en kunds lokaler. Ansvaret för arbetsmiljön ligger på flera parter men det viktigaste är att du är uppmärksam från start.

Var medveten om risker

Beroende på vad du jobbar med kan det finnas små eller stora risker i den arbetsmiljö du kommer att befinna dig i. Först och främst är det förstås ditt egna ansvar att vara om dig och kring dig. Du bör alltid se över din arbetsmiljö och upptäcka eventuellt risker.

Om du inser att det finns frågetecken omkring arbetssäkerheten är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Mejla oss gärna på info@fakturab.se så att vi kan hjälpa dig att se på de frågor du har. Vi kommer sedan att göra vårt bästa för att hjälpa dig att införa de förändringar som krävs för att din arbetsmiljö ska kunna klassas som säker.

Vårt arbetsmiljöarbete

Din arbetsmiljö är viktig för oss och vi jobbar kontinuerligt med frågor om säkerhet och hälsa i olika arbetsmiljöer och situationer. Idag kan vi ge mycket viktiga råd omkring arbetsmiljö och vi rekommenderar att du följer våra rekommendationer.

För oss är det dock viktigt med ständig utveckling och mer kompetens inom arbetsmiljö. Det är också därför som vi välkomnar att du delar med dig av frågor som du har omkring din arbetsmiljö. Dessa hjälper oss nämligen att utveckla vårt arbete inom detta område. Det är bra för dig och för alla andra som väljer att fakturera utan företag med oss.

Vi kan också rekommendera att du lär dig mer om arbetsmiljöfrågor och att du eventuellt tar en kurs från Arbetsmiljöverket. Det kan vare en god investering i din egen säkerhet såväl som i jobbsituationer som stimulerar bättre resultat.

Vanliga arbetsmiljöfrågor

Det är som sagt så att olika branscher innebär olika utmaningar vad gäller arbetsmiljön. Men det finns också några punkter som ständigt dyker upp. Detta oavsett om du jobbar hemifrån eller har en tillfällig arbetsplats hos den kund som beställer uppdraget från dig.

Vanliga arbetsmiljöfrågor rör:

  • Ergonomi – Hur du sitter, lyfter, står och rör dig på jobbet. Det här får betydelse för kontorsjobb såväl som för dig som jobbar inom industri.
  • Ljud och ljus–Buller är ett problem inom många branscher. Det är viktigt att förstå vilka ljudnivåer som kan anses vara skäliga och hur du bör skydda dig. Ljus är också ett område som kan få betydelse i olika sammanhang. Ljussättningen i lokalerna du jobbar i ska bidra till ett säkert och hälsosamt arbete.
  • Säkerhetskultur – Varje arbetsplats är unik men övergripande kan vi se att vissa arbetsplatser är bättre på att skapa en god säkerhetskultur. Var vaksam om hur säkerhetsrutiner förklaras och sprids där du jobbar.
  • Sociala interaktioner – Det är också viktigt att komma ihåg att frågor om hot, mobbning och våld också ingår under området arbetsmiljö. Det här är inget som ska förekomma på en arbetsplats där du som egenanställd befinner dig!