expressutbetalning

Få betalt genast med expressutbetalning

Om det är bråttom med betalning kan vi hjälpa dig med expressutbetalning. Det här är en tjänst som kan vara mycket viktig då du till exempel behöver få in pengarna för att kunna genomföra jobbet som planerat.

Kostnaden för expressutbetalning blir 5,95% av fakturan ex, moms.

Utbetalning inom 24 timmar

expressutbetalning faktura

Vad är expressutbetalning?

Expressutbetalning är en tilläggstjänst som gör att du får dina pengar inom 24 h. 

För att förhindra problem med expressutbetalning ställer vi några grundläggande krav.

Expressbetalning ges bara när:

  • Den som ger uppdraget och begär expressutbetalning från oss är myndig.
  • När ett uppdrag redan är genomfört och har godkänts skriftligen av kunden som beställt det från dig.
  • Fakturan från oss är godkänd och kunden har gått med på betalningsvillkoret på 15 dagar. Detta ska göras skriftligen.
  • Både du och din kund har godkänt att vi kontrollerar om någon av er har betalningsanmärkningar. Vi tar också en titt på att din kund kan anses ha god betalningsförmåga.
  • Din kund har intygat attesträtt för faktura och uppdrag.

Det här är en viktig punktlista som i grund och botten är mycket bra för dig.